Dyrektor kreatywny w Landingi, ale przede wszystkim designer. Projektuje odkąd pamięta. Obecnie zajmuje się głównie projektowaniem doświadczeń użytkownika, użytecznością wprowadzanych rozwiązań oraz ich testowaniem i optymalizacją. Fan ogólnie pojętego tworzenia, nie tylko w wersji cyfrowej.

  • http://www.pixmo.pl/ Pixmo

    Zawsze warto odświeżyć wizerunek i przyciągnąć odbiorców odnowionym CI